Digital affärsutveckling

Optimera affärsverksamheter med fokus på vad som är viktigt

Kontakta oss

Vilka är vi?

Stegs & Sisters hjälper företag på den svenska landsorten att optimera sin affärsverksamhet med lösningar för digital transformation. Genom att minimera tiden för administrativt arbete kan företaget bli mer effektivt inom övriga affärsområden som krävs för tillväxt, stabilitet och framgång.

Informationsflöde

Det är väsentligt att informationsflödet internt i din verksamhet och externt mot dina kunder blir helt rätt. Digitalisering bidrar till att informationen blir mer lättåtkomlig, sökbar och mer fokuserad på användaren.

Automatisk styrning

Med automatisk styrning av exempelvis datainsamling får du en överblick, men du behöver inte lägga tid på att samla in data. När digitala metoder gör arbetet åt dig behöver du bara se resultaten. Du får alltså mer tid att fokusera på andra viktiga områden i din verksamhet.

Optimering

Sisters företag att minimera tiden som används till administrativt arbete. Det ger företagen förmågan att använda tiden mer effektivt på sådant som den enskilda verksamheten behöver. Mer försäljning, mer tid på kundservice och personalutbildning, ökad produktionstid eller annat som kräver värdefull tid så att verksamheten kan utvecklas.

Lösningar

De företagslösningar som används måste uppfylla behoven för din verksamhet. Den teknik som används är inte alltid anpassad efter användarens behov. Stegs & Sisters utgör länken mellan människan och tekniken. Vi vet att teknologin ofta ligger ljusår före oss, men människorna som använder den är inte där. Det är viktigt att utbilda människor och hjälpa dem förstå hur de kan använda digitala lösningar på bästa sätt i syfte att uppnå precis de resultat de önskar.

Internt & externt

Genom att tillhandahålla en totalstrategi för såväl intern som extern digital affärstransformation rationaliserar vi verksamheter så att man sparar tid och kan fokusera på det som är viktigt. Vi optimerar interna faktorer som t.ex. vilka tekniska plattformar som används, hur processerna följs, vilka backend-plattformar som används, och många andra områden. Vi hjälper till med de externa förändringarna så att dina kunder får en enklare och mer värdefull upplevelse när de gör affärer med ditt företag.

Skapa mer värde

Den digitala transformationen inom ditt företag skapar mer värde för såväl de anställda som för dina kunder. Optimerade arbetsmetoder med enklare system och bättre procedurer skapar mer tid för de anställda att utföra de viktigaste sysslorna, att göra ett bra arbete på kortare tid med mindre stress och mer självförtroende. Kunderna kommer också att gynnas av att kunna göra affärer med minsta möjliga krångel och tidsåtgång som när metoderna inte är effektiviserade. Digitalisering ger en bättre upplevelse för anställda och kunder.

MELLA STEGS

Mella Stegs är grundaren av Stegs and Sisters, ett företag som ger råd om digital affärstransformation till företag på den svenska landsbygden. Mellas bakgrund är inom affärsutveckling och efter att några år ha arbetat på andra platser flyttade hon tillbaka hem till Järvsö där luften är ren, omgivningen vacker och naturen finns bakom knuten. Med sin passion för att utveckla möjligheten att leva och arbeta i små samhällen på landsbygden vill Mella hjälpa företag att få maximal nytta av digitalisering. Hon var helt beroende av att kunna arbeta på distans och med digitalisering gick det att genomföra.

+46(0)73-6174497
mella@stegsandsisters.com

E-post